rijbewijsbelang

Graag willen we u via deze blog laten kennismaken met RijbewijsBelang. Bij RijbewijsBelang kunt u terecht wanneer u uzelf al dan niet verplicht wilt laten testen op uw rijgeschiktheid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer uw rijbewijs is ingevorderd als gevolg van alcohol- of drugsgebruik achter het stuur. Maar er zijn meer mogelijke redenen die aan een rijgeschiktheidsonderzoek door RijbewijsBelang ten grondslag kunnen liggen. Denk bijvoorbeeld aan een handicap die uw rijvaardigheid kan beperken of het gebruik van medicijnen als gevolg van een ziekte.

Wat RijbewijsBelang voor u kan betekenen

RijbewijsBelang neemt onderzoeken af naar de rijgeschiktheid. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten en gesprekken met psychiaters, die zich specifiek hebben toegelegd op alcohol- en drugsproblematiek in relatie tot de rijgeschiktheid. De specialisten die hier werkzaam zijn, werken volledig onafhankelijk. Dat wil zeggen dat ze niet verbonden zijn aan het CBR, de instantie die u doorgaans zal verplichten een rijgeschiktheidsonderzoek te ondergaan, maar evenmin dat ze aan uw kant zullen staan. De uitkomst van een onderzoek door is zodoende altijd objectief. Wel is het mogelijk een second opinion aan te vragen door een andere partij, wanneer u het met de uitkomst oneens bent.

De soorten onderzoeken

RijbewijsBelang is het adres voor diverse soorten keuringen. Zo kunt u er terecht voor een keuring inzake een vorderingsprocedure, het verkrijgen van een gezondheidsverklaring, een second opinion en een keuring ter beëindiging van een alcoholslotprogramma. We lichten de verschillende soorten onderzoeken kort nader toe.

Keuring inzake vorderingsprocedure

Deze keuring wordt u opgelegd wanneer u een ernstig verkeersdelict heeft begaan, zoals rijden onder invloed van alcohol of drugs of het als beginnend bestuurder herhaaldelijk begaan van een ernstige snelheidsovertreding. Dit onderzoek dient om vast te stellen in hoeverre u geschikt dan wel vaardig genoeg bent om veilig een auto te mogen besturen.

Een gezondheidsverklaring verkrijgen

Een gezondheidsverklaring kan van u geëist worden wanneer uw gezondheid van invloed kan zijn op uw rijgeschiktheid. Denk bijvoorbeeld aan een alcoholverslaving, een stoornis als ADHD of autisme of een andere psychische aandoening. Een psychiater kan vaststellen in hoeverre dergelijke klachten bepalend zijn voor uw rijgeschiktheid.

Second opinion

Zoals hierboven al aangegeven heeft u altijd recht op een second opinion. Heeft u een keuring ondergaan bij een ander instituut en kunt u zich niet vinden in de uitkomst daarvan? Dan kunt u bij RijbewijsBelang terecht voor een herkeuring.

Beëindiging alcoholslotprogramma

Als u een alcoholslotprogramma heeft doorlopen en u weer een ‘gewoon’ rijbewijs wilt aanvragen, dient u een keuring te ondergaan om vast te stellen dat het verantwoord is u zonder het alcoholslot te laten rijden. Ook hiervoor kunt u bij RijbewijsBelang terecht.

Contact opnemen met RijbewijsBelang

Wanneer u ook keuring wilt aanvragen, kunt u eenvoudig contact opnemen met RijbewijsBelang. Om snel in contact te komen met één van de specialisten belt u naar 088 – 600 31 00.