aardbevingen groningen

Dat er in de provincie Groningen grote problemen zijn als gevolg van aardbevingen door aardgaswinning aldaar hoeven we niemand meer te vertellen. Eenieder kent inmiddels de beelden van gescheurde muren en radeloze inwoners die om hulp smeken. Een commissie werd opgericht om de klachten van getroffen bewoners op te nemen en schadeclaims af te handelen. Maar hoe werkt het precies, schade melden via de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)? In dit artikel behandelen we enkele veelgestelde vragen.

Wat te doen als uw woning aardbevingsschade heeft opgelopen?

Hoewel ieder schadegeval natuurlijk te betreuren valt, wordt iedere situatie apart beoordeeld. Wanneer er acuut gevaar dreigt, waarbij de veiligheid van uw woning in het geding raakt, is het van belang dat er snel gehandeld wordt. In dat geval dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de TCMG. De commissie neemt dan contact op met de gemeente, die kan besluiten om meteen maatregelen te treffen, zodat u uw woning veilig kunt blijven bewonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stutten van (draag)muren waarin scheuren zijn ontstaan. Dit is een tijdelijke oplossing, om het acuut dreigende gevaar af te wenden. Later kan worden besloten om meer ingrijpende maatregelen te treffen.

Hoe zit het met schade aan mijn huurwoning?

In beginsel is de TCMG opgericht voor huiseigenaren die getroffen zijn door aardbevingsschade in Groningen. Zij worden immers rechtstreeks in de portemonnee getroffen, doordat zij anders zelf voor de reparatiekosten zouden moeten opdraaien. Bovendien wordt hun eigendom – het huis – door de schade minder waard. Deze argumenten gelden niet voor huizenhuurders. Wel is het echter zo dat u een schadeclaim kunt indienen wanneer uw inboedel schade heeft opgelopen, als gevolg van de bevingen. Denk bijvoorbeeld aan een kostbaar schilderij dat van de muur is gevallen of een tv die het heeft begeven.

Wat is nu eigenlijk die Stuwmeerregeling?

De Stuwmeerreling is een relatief nieuw begrip, dat medio 2019 werd geïntroduceerd. In de basis komt het erop neer dat zij die vóór 13 juni 2019 schade aan hun woning hebben gemeld aanspraak kunnen maken op een vaste vergoeding van €4.000,- plus €1.000,- aan variabele kosten. In dit geval wordt de situatie dus niet meer individueel beoordeeld. Is de schademelding voor 1 januari 2019 gedaan, dan mogen gedupeerden de schade laten verhelpen door een zelf gekozen aannemer en een maximumbedrag van €10.000,- declareren bij de staat. Een verzoek hiertoe kon tot 1 januari 2020 worden ingediend.