Vecore

In een tijd waarin velen hun dierbaren verliezen, zelf ernstig ziek worden en er wereldwijd ontelbare bedrijven op omvallen staan, is het natuurlijk ongepast om te spreken van ‘de voordelen van het coronavirus’. Niets weegt natuurlijk op tegen de zojuist genoemde verschrikkelijke gevolgen van het rondwarende virus. Toch heeft ‘het nieuwe normaal’ ons wel degelijk enkele positieve dingen opgeleverd. Laat het een doekje voor het bloeden zijn: dit zijn de drie gunstige bijeffecten van corona.

Minder auto’s, minder files

Waar verkeerspsychologen, gedragswetenschappers en andere specialisten al tientallen jaren hun hoofd over breken, lijkt door de uitbraak van het virus in één klap opgelost te zijn: het fileprobleem. In 2019 nam de filezwaarte maar weer eens met liefst 17 procent toe en de vooruitzichten voor de komende jaren waren somber: we zouden met zijn allen dagelijks nóg langer en vaker vast komen te staan. Maar nu het gros van Nederland thuiswerkt is het plotseling heerlijk rustig op de Nederlandse snelwegen. Bovendien geeft liefst de helft van alle thuiswerkende Nederlanders aan ook ná de coronacrisis graag thuis te blijven werken. Dat betekent een toekomst met aanzienlijk minder auto’s op de weg en dus eindelijk een daling van het aantal dagelijkse files!

Minder auto’s, minder uitstoot

En dan is het afnemende aantal files nog niet eens het enige positieve gevolg van het feit dat we de auto veel vaker thuis kunnen laten. Hierdoor neemt ook de CO2- én stikstofuitstoot gestaag af. Wie weet kan de verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur zelfs wel weer teruggedraaid worden in de nabije toekomst. Bovendien: nu een groot deel van Nederland veelal thuis is, heeft ook lang niet iedereen meer een eigen auto nodig. Een opmars van het aantal deelauto’s is dan ook zeer aannemelijk. Goed voor het milieu én goed voor ons aller portemonnee! En ook voor het fleetmanagement van bedrijven is dit een positieve ontwikkeling.

Lekker sparen

Hopelijk kun jij nog gewoon aan het werk en heeft de corona-uitbraak geen negatieve invloed op je inkomsten. Wanneer dat het geval is, zul je merken dat je aan het eind van de maand ineens een stuk meer geld overhoudt dan voorheen. Even een kop koffie op het terras, ergens lekker lunchen, toch maar weer die toch al uitpuilende garderobe verder aanvullen: het zit er nu gewoonweg niet in. Zelfs de vakantie, waar je natuurlijk naar uitkeek, maar die ook een hoop geld kost, kan waarschijnlijk niet doorgaan. Troost jezelf met het idee dat je met al het geld dat je nu opspaart een extra gave reis kunt boeken en het virus heeft ook op deze manier zo zijn voordeel.