Credit overzicht optimalisatie

Als bedrijf ben je voor het succes mede afhankelijk van je partners en klanten. Het is niet verstandig om zakelijke relaties aan te gaan op basis van hun blauwe ogen, want dan kom je gegarandeerd een keer bedrogen uit. Zorg liever voor credit overzicht optimalisatie. Dan is bekend waar de risico’s liggen, zodat je daar proactief op kunt acteren. Controleer altijd de kredietwaardigheid van een potentiële nieuwe relatie of klant. Dat kan door een kredietrapport op te vragen bij een financieel adviesbureau, zoals CBMK uit Eindhoven. Zo’n bureau heeft toegang tot financiële informatie van honderden miljoenen bedrijven in de wereld. Met een eenvoudige kredietcheck weet je al of zo’n bedrijf een goede betaal cultuur heeft. Met een uitgebreide kredietrapportage is veel meer gedetailleerde informatie te achterhalen. Die is vooral nuttig bij beslissingen met betrekking tot potentiële grote opdrachtgevers of partners.

Credit overzicht optimalisatie

Bestaande relaties

De bedrijfsrisico’s kunnen ook te maken hebben met veranderende omstandigheden bij bestaande relaties. Daarom is het bij credit overzicht optimalisatie goed om ook hen te onderwerpen aan een kredietcheck en hun kredietwaardigheid te laten monitoren. Daarmee kan voorkomen worden dat je het slachtoffer wordt van een financieel debacle bij één van je relaties. CBMK kan als dienst de financiële positie van je relaties monitoren. Zodra opvalt dat er plotselinge wijzigingen zijn krijg je daar een melding van. Door tijdig met een relatie het gesprek aan te gaan kun je wellicht samen tot een oplossing komen. Credit overzicht optimalisatie leidt in dit geval dus tot proactief handelen, waarbij wordt voorkomen dat er een traject van wanbetaling moet worden ingegaan.