veilig buitenspelen

Heb je kinderen, dan is het prettig als er een speeltuin in de buurt is. Nog geen speeltuin in de buurt? Kijk eens op Van Ee Speel. De speeltuin zorgt ervoor dat kinderen lekker naar buiten gaan, frisse lucht krijgen, nieuwe vriendjes maken en gewoon een hoop lol en beweging hebben. Dat is erg belangrijk, maar dan moet er natuurlijk wel veilig gespeeld kunnen worden. Elk kindje dat erg verongelukt tijdens het buitenspelen is een te veel. Lees daarom onze tips voor veilig spel in de speeltuin.

Hou toezicht

Het is belangrijk dat er altijd iemand is om op de speelplaats op de kinderen te letten. Niet alleen kan een volwassene gelijk helpen als er een kind bezeert raakt, maar ook kunnen ze ongelukken voorkomen. Het is belangrijk dat je als toezichthouder kijkt of de speeltuin veilig is en kinderen bijstuurt in hun gedrag waar nodig. Jonge kinderen kunnen nog niet altijd goed afstanden en gevaren inschatten, terwijl oudere kinderen juist graag testen hoe ver ze kunnen. Let daarom op klein en groot.

Leer kinderen over veiligheid in de speeltuin

Niet alleen ouders en verzorgers zijn verantwoordelijk voor veilig gedrag in de speeltuin, ook kinderen spelen hun rol. Het scheelt al de helft als kinderen weten hoe ze veilig en verantwoord spelen. Leer de kinderen daarom om niet te duwen en te stoeien op speeltoestellen. Ook van lagere speeltoestellen kun je bij een val naar terechtkomen. Leer de kinderen daarnaast om rekening te houden met het weer. In de zomer kunnen speeltoestellen erg heet worden, en bij nattigheid juist erg glad.

Check de speeltoestellen

Regels voor veiligheid van speeltoestellen wordt steeds weer ge-update. Dat betekent dat oudere speeltoestellen onveiliger kunnen zijn dan de nieuwere. Let daarom tot slot altijd op de veiligheid van de speeltuin. Zo moet er altijd een zachte ondergrond zijn, zoals rubber of zand. Let daarnaast op hoe de speeltoestellen zijn gemaakt: het zitje van een schommel bijvoorbeeld is veiliger als het van rubber is dan van hout, en een wip is veiliger als hij niet direct op de grond land als één kind afstapt.